Hướng dẫn tân thủTính năngHoạt độngThể lực
  • banner submit1
  • sub2
  • sub3
  • sub4
  • sub5

Tướng Lĩnh

Binh Chủng

Thành Trì

Quan VũLũ BốTào TháoGia Cát Lượng
Quan VŨ
Quan Vũ (160 - 220), người quân Hà Đông. Trong trận Dốc Bạch Mã, trảm tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương, cùng với Trương Phi được gọi là Vạn Nhân Địch.
Võ Thánh
Gây sát thương cho mỗi địch phía trước và uy lực Thanh Long khiến địch trầm mặc 1s
Quan Vũ
Lữ bố
Lữ Bố (?-199), người quận Ngũ Nguyên, được gọi là "Phi Tướng", được biết đến là đệ nhất mãnh tướng Tam Quốc.
Võ Thánh
Gây sát thương khiến song thủ địch -10% và bản thân nhân 20% HP hấp thu, kéo dài 3s
Lữ bố
Tào tháo
Tào Tháo (155-220), người nước Bái. Diệt giặc trong Nhị Viên, Lữ Bố, Lưu Biểu, Mã Siêu, Hàn Toại, diệt ngoại xâm Hung Nô, Ô Hoàn, thống nhất phía Bắc
Tập Quyền
Tập trung quyền lực lần lượt tạo sát thương cho toàn địch và thêm cho tất cả đồng đội 1 lần khiên hút 80% sát thương kéo dài 3s
Tào tháo
Gia cát lượng
Gia Cát Lượng (181-234), được Lưu Bị 3 lần mời làm quan, tận tụy hết mình vì Thục Hán.
Tập Quyền
Tiêu hao 3s ngưng tụ Vạn Quân Lực, lần lượt tạo sát thương cho địch trong phạm vi lớn
Gia cát lượng
Đao BinhKỵ BinhGiáo BinhCung Binh
Đao binh
Đao Binh là loại quân đánh bộ cận chiến, phòng ngự cao, công thành mạnh, Đao Binh chia làm 6 loại:
Đao Thuẫn Binh
Đằng Giáp Binh
Hãm Trận Doanh
Vô Đương Quân
Ngự Lâm Quân
Đan Dương Binh
Đao binh
Kỵ binh
Kỵ Binh là loại quân cận chiến, sở trường di chuyển tấn công nhanh,phòng ngự tầm trung, lực công thành thấp, Kỵ Binh gồm 6 loại:
Khinh Kỵ Binh
Trọng Kỵ Binh
Hổ Báo Kỵ
Tây Lương Kỵ
Tịnh Châu Lang Kỵ
Phi Hùng Quân
Kỵ binh
Giáo binh
Giáo Binh là loại quân đánh bộ cận chiến, sức tấn công, phòng ngự đều cân bằng, chia làm 6 loại:
Trường Giáo Binh
Giáo Binh Tinh Nhuệ
Hắc Sơn Quân
Thanh Châu Binh
Bạch Nhĩ Binh
Đại Kích Sĩ
Giáo binh
Cung binh
Cung Binh sở trường tấn công tầm xa, lực sát thương cao, tốc độ di chuyển chậm gồm 6 loại:
Trường Cung Binh
Nhung Nỗ Binh
Tiên Đăng Tử Sĩ
Du Kỵ Cung Binh
Hổ Vệ Cung Quân
Bạch Hổ Nghĩa Tòng
Cung Binh
Tiểu thànhKỵ BinhChâu thànhHoàng thành
Tiểu thành
Gồm 65 thành, thuộc sở hữu cá nhân, mỗi thành đều có 1 thuộc tính hỗ trợ riêng
Tiểu thành
Huyện thành
39 Huyện Thành, sau khi công chiếm sẽ thuộc sở hữu Thế Lực, cung cấp lượng tài nguyên vô cùng lớn cho Thế Lực chiếm giữ
Huyện thành
Châu thành
Gồm có 13 Châu Thành, mỗi tuần sẽ mở tranh đoạt 3-4 thành, thuộc quyền sở hữu Thế Lực, là tiền đề để bước đến gần hơn với ngôi vị Hoàng Đế
Châu thành
Hoàng thành
Hoàng Thành gồm 3 thành Lạc Dương, Kiến Nghiệp, Thành Đô, mỗi tháng mở tranh đoạt 1 lần, quyền sở hữu thuộc về Thế Lực, Thủ Lĩnh của Thế Lực chiếm được 3 Hoàng thành sẽ lên ngôi Hoàng Đế
Hoàng thành
Game SG140