[Hướng dẫn] Đội hình Tân Thủ

Đội hình đề xuất - Phần I

I. Đội hình 1

Tuân Úc, Đặng Ngải cầm cung sát thương hàng sau; Lý Điển, Khởi Linh, Chu Thương cầm Đao Kỵ xung phong hàng trước, dù phẩm cấp thấp nhưng hoàn thành tân thủ có thể thu thập, dễ dàng nhận mảnh nâng lên 5*.

 

Thông tin cơ bản:

Tuân Úc: Phép - Tầm xa, kỹ năng gây 1 lần sát thương và trầm mặc địch trong phạm vi.

Đặng Ngải: Vật lý - Tầm xa, gây sát thương cho địch đồng thời bản thân nhận hiệu quả Bá Thể (không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào)

Lý Điển: Cân bằng - Cận chiến, kỹ năng gây sát thương 1 mục tiêu và giảm sát thương bản thân phải chịu.

Khởi Linh: Vật lý - Cận chiến, gây sát thương lớn cho địch xung quanh bản thân.

Chu Thương: Vật lý - Cận chiến, kỹ năng gây sát thương và chế giễu mục tiêu

 

 

II. Đội hình 2

Tuân Úc, Đặng Ngải sát thương hàng sau; Thái Văn Cơ bổ trợ tướng buff; Tôn Thượng Hương, Quan Bình đứng phía trước, hoàn thành nạp đầu nhận đội hình mạnh, có buff duyên giúp tăng thêm sức mạnh.

 

Thông tin cơ bản:

Tuân Úc: Phép - Tầm xa, kỹ năng gây 1 lần sát thương và trầm mặc địch trong phạm vi.

Đặng Ngải: Vật lý - Tầm xa, gây sát thương cho địch đồng thời bản thân nhận hiệu quả Bá Thể (không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào)

Thái Văn Cơ: Phép - Tầm xa, kỹ năng gây sát thương mục tiêu, tăng công thủ cho đồng đội và hồi HP.

Tôn Thượng Hương: Cân bằng - Cận chiến, gây sát thương mục tiêu đơn thể, có xác suất cài lại CD kỹ năng.

Quan Bình: Cân bằng - Cận chiến, gây sát thương 1 mục tiêu đồng thời cường hóa Song Công bản thân.

Game SG140